BRATISLAVA – Základná škola s materskou školou – Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica

V školskom roku 2021/22 sa naša škola po prvýkrát zapojila do súťaže Do školy na bicykli. Každoročne pri príležitosti Medzinárodného týždňa športu organizujeme cyklovýlet pre žiakov 7. – 9. ročníka  do okolia Záhorskej Bystrice (keďže škola sa nachádza v Záhorskej Bystrici). Tento rok sme tento cyklovýlet využili aj  ako sprievodnú a motivačnú aktivitu na propagáciu bicyklovania a zapojenia sa detí a žiakov do súťaže Do školy na  bicykli.

V rámci motivácie sme vyhlásili aj školskú súťaž, v ktorej vyhrali tie triedne kolektívy, ktoré počas trvania  súťaže najviac prichádzali do školy na bicykli, kolobežke či odrážadle. Taktiež sme súťaž obohatili rôznymi aktivitami  v rámci tried – napr. súťaž detí v kolobežkovaní a výrobou výtvarných diel, plagátov.

  

Všetky tieto aktivity prispeli k tomu, že v priebehu dvoch týždňov trvania súťaže prišli deti a žiaci do školy  1300-krát na bicykli, kolobežke či odrážadle. Počet žiakov na našej škole je 604 a teda aj napriek nepriazni počasia  v niektoré dni a obmedzenia prezenčného vyučovania v jednej triede z dôvodu pandémie, považujeme dosiahnutý  výsledok za úspešný.  

Ako škola sa však neustále snažíme podporovať zdravý životný štýl detí a žiakov, športovú aktivitu a s tým  spojený aj príchod do školy na bicykli, kolobežke, odrážadle alebo peši. Našou snahou je tiež zlepšovať podmienky  našich cyklistov, kolobežkárov aj stavbou krytých parkovacích miest, či inštaláciou stojanov na bicykle. Rozsiahly  školský areál s dopravným ihriskom taktiež prispieva k rozvoju a podpore bicyklovania a kolobežkovania u nás na  škole.

 

Organizátor
Partneri