BRATISLAVA – 1. súkromné gymnázium v Bratislave – Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov

Jazdiť do školy v centre Bratislavy bicyklom chce skutočne kus odhodlania i odvahy popasovať sa s nástrahami premávky v meste. Počasie počas súťaže dostatočne preverilo niekoľko statočných cyklistov, ktorých bicykle počas súťaže parkovali v stojanoch na školskom dvore.

Náš školský dvor sa však nakoniec predsa len podarilo zaplniť kolobežkami a bicyklami. Študenti kvarty Zingers z 1. súkromného gymnázia Bajkalská pripravili pre svojich malých spolužiakov z 1. stupňa SZŠ dopravné ihrisko. Zvládli premyslene a dôkladne naprojektovať dopravné ihrisko, spoločné kreslenie a výrobu improvizovaného dopravného značenia. Zistili, že keď dvaja kreslia to isté, nemusí to byť vždy to isté. J V realizačnom tíme však vládlo nadšenie pre vec, a preto si samotnú jazdu, bezpečnú premávku i environmentálne vzdelávanie užili nielen štvrtáci z RAYS, druháci z IDEAS a prváci z LIGHTS, ale aj samotní organizátori. Zvládli funkciu sprievodcov a učiteľov malých spolužiakov s neuveriteľnou radosťou a kreativitou. Na konci sme im ani nemuseli ďakovať, že sa im chcelo venovať čas správnej veci, že aj vďaka nim sa postupne mení naše vnímanie budúcnosti života v meste, dopravy do školy a do práce. Zapálená jazda, rešpektovanie pravidiel premávky a úsmevy na tvárach boli dostatočnou odmenou pre každého.

Kriedu z ihriska čoskoro zmyje dážď, no vedomie vlastnej uhlíkovej stopy a kvalita vzduchu, ktorý dýchame, je to, čo môžeme denne spolu ovplyvňovať vlastným rozhodnutím. Študenti Zingers i hŕstka cyklistov z našej školy vyzývajú vyjsť z komfortnej zóny a meniť svoje dopravné návyky.

Organizátor
Partneri