BEŠEŇOV – Základná škola – Bešeňov 628, Bešeňov

Do projektu „Do školy na bicykli“  sme sa tento rok zapojili bez váhania, rovnako ako aj minulý rok. Motivovať deti bolo na začiatok veľmi jednoduché. Tie, ktoré chodili do našej školy už minulý rok vedeli o čo sa jedná v momente ako sme na dvere vylepili plagátik a hneď sa hlásili, že oni už chodia na bicykloch, či sa to už počíta. 

Podobne ako minulý rok, veľmi sa z tejto aktivity tešili a už „kuli pikle“ ako budú spoločne chodiť na svojich „približovadlách“  do školy, aby nazbierali čo najviac bodov za účasť. Deti na prvom stupni sú veľmi súťaživé a to sa týka aj tých našich. Sami sa medzi sebou prebiehali a keby mohli snáď by sa otočili aj tri krát keby sa to môže započítať. Mali sme mnoho snaživcov, ktorí vydržali celých desať dní a pokračujú aj po skončení projektu. 

Samozrejme, nič sa nezaobišlo bez vhodnej motivácie. Prvá z motivačných aktivít bolo športové dopoludnie, kedy sme vymenili lavice za ihrisko. Tu si deti vyskúšali jazdu zručnosti na svojich „približovadlách“ – Teda jazdu pomedzi kužele, presné zastavenie na čiare a podobne. Táto motivačná aktivita mala veľký úspech, no nie tak ako ďalšia v poradí, kedy sme si na návštevu pozvali kapitána obecnej polície, ktorý deťom prišiel porozprávať o tom ako je dôležité dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti, aj keď jazdíte na kolobežke, či bicykli. Samozrejmosťou bolo predvedenie cyklistických zručností aj pánovi policajtovi, ktorý deti pochválil a priniesol im malú pozornosť v podobe reflexných pásikov a príručiek o doprave. 

Nezaostali ani pani učiteľky, ktoré nadviazali na pána policajta a na bezpečnosť na cestách nadviazali na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy, kde si deti nakreslili bicykel a pomenovali si všetky potrebné časti, bez ktorých sa nezaobíde. 

 

Organizátor
Partneri