BELUŠA – Základná škola – Slatinská 3, Beluša

Úvod kampane ,,Do školy na bicykli“ sa vďaka spolupráci obce Beluša s Občianskym združením (OZ) Cyklokoalícia, ktoré je aj  spoluorganizátorom kampane, konal netradične a atraktívne. Dňa 27.9.2021 o 13,30 hod. prišli do areálu školy predstavitelia Cyklokoalície s nákladnými bicyklami, ktoré napojili na  hudobný reproduktor a spolu so žiakmi, pedagógmi a predstaviteľmi obce Beluša prejazdili ulicami obce. Štart aj záver jazdy bol v areáli základnej školy. Všetci zúčastnení cyklisti dostali od obce reflexnú vestu ako jeden zo základných bezpečnostných prvkov každého cyklistu. S úsmevom a dobrou náladou si pri výbornom počasí všetci užili netradičnú jazdu na bicykli. Najmladší žiaci (z 1.stupňa ZŠ)  povzbudzovali svojich spolužiakov a kamarátov transparentmi, potleskom. Najväčšou odmenou im za to bola možnosť previezť sa na nákladnom bicykli.

Zároveň počas týchto dvoch týždňov bol výchovno – vzdelávací proces na škole popretkávaný cyklistickými témami a aktivitami počas vyučovacích hodín (napr: počítanie kilometrov a rýchlosti cyklistov na fyzike/ maľovanie cyklistov a bezpečnostných prvkov na výtvarnej výchove/ tvorba plagátov na podporu cyklistiky na Slovensku na informatike/  pravidlá cestnej premávky zamerané na cyklistov a cyklistiku na dopravnej výchove/ vhodné oblečenie cyklistu a zdravý životný štýl spojený s pohybom na biológii, prírodovede a prvouke/ čítanie cyklotrás z máp na geografii a vlastivede/ história vzniku a výroby bicyklov na dejepise… a pod.)

Fotografie z akcie dňa 27.9.2021 nájdete  na https://www.belusa.sk/zivot-v-obci/fotogaleria/cyklo-jazda-v-ramci-kampane-do-skoly-na-bicykli-723sk.html

Organizátor
Partneri