BELÁ – Spojená škola – Oslobodenia č. 165, Belá

Deti zo školského klubu prežili veľmi pekné dve športové popoludnia  v rámci propagácie bicyklovania v projekte „Do školy na bicykli“, ktoré  sme realizovali na našom dopravnom ihrisku, chodbe školy, v triede a na cyklotrase v Belej. 

Aktivity na udržanie mobility detí sme začali prezentáciou na interaktívnej tabuli „Smejka a Smejko na bicykloch“, pri ktorej si deti hravou formou preverili vedomosti o bezpečnosti na cestách a na bicykli. Interaktívna prezentácia mala niekoľko úloh, ktoré deti riešili (napr. bezpečné prechádzanie cez cestu, výbava cyklistu, bezpečnostné prvky na bicykli, poznávanie a rozdelenie dopravných značiek, pexeso – dopravné značky, osemsmerovka – výbava cyklistu, puzzle – cyklisti).

 Potom nasledovali praktické aktivity:

  1. aktivita – poskladať cyklistu z puzzle,
  2. aktivita – poskladať semafor podľa poradia ako svietia farby na semafore,
  3. aktivita – vytvoriť semafor z farebných vrchnákov z PET fliaš,
  4. aktivita – vytvoriť dopravné značky zo stavebníc,
  5. aktivita – hrať pexeso o dopravných značkách,
  6. aktivita – vedieť vybrať z rôznych predmetov výbavu cyklistu,
  7. aktivita – jazda na bicykloch a kolobežkách okolo kuželov,
  8. aktivita – jazda na bicykloch a kolobežkách podľa pravidiel a dopravných značiek,
  9. aktivita – jazda na kolobežkách na cyklotrase v Belej.

Cieľom všetkých aktivít, ktoré sme realizovali bolo, aby deti čo najviac využívali bicykle a kolobežky, či už na cestu do školy, ale aj vo voľnom čase.

Po ukončení aktivít na propagáciu udržateľnej mobility, deti dostali detský „Cyklistický preukaz“ za zvládnutie všetkých aktivít a aktívnu účasť. 

Organizátor
Partneri