BADÍN – Základná škola s materskou školou – Tajovského 2, Badín

Naša kampaň:  Do školy na bicykli sa nekonala len od 27.9 do 8.10, ale intenzívne od októbra –  od roku 2020, kedy sme si zvolili prioritnú tému „ Doprava a ovzdušie“  v Environmentálnom akčnom pláne medzinárodného projektu Zelenej školy. Aj keď je strach rodiča oprávnený kvôli nebezpečnému prechodu cez hlavnú cestu, prichádzajú žiaci za priaznivého počasia čo raz viac do školy na bicykli. Robili sme besedy, prednášky s pánom policajtom a máme zaznamenané tieto aktivity aj na našej webovej stránke školy: www.zsmsbabin@gmail.com

Napríklad: 1. Bezpečne na bicykli – pravidlá pri jazde na bicykli.

  1. Informačný panel na chodbe: Pôvod bicykla. 3. 25. a 27.5 2021 – Dopravné pravidlá / rovesnícke učenie prostredníctvom členov kolégia Zelenej školy/.
  2. Vyrábanie stojanov na bicykle.
  3. V rámci Dňa jazykov – Do školy na bicykli .

a ďalšie aktivity, ktoré sú v októbri a novembri / Súťaž na bicykloch, Moja fotka s bicyklom…/.

Sme radi, že aj prostredníctvom tejto kampane môžeme poukázať, že nám záleží na zdraví žiakov, ich bezpečnom dochádzaní do školy s využitím prirodzeného pohybu – bicyklom alebo aj pešo. 

Organizátor
Partneri